Maliarske stojany

Stojany pre výtvarníkov

Maliarsky stojan stolový typ č. 1

Maliarsky stojan typ č. 2 s doskou

Maliarsky stojan typ č. 2

Maliarsky stojan typ č. 3

Maliarsky stojan typ č. 4

Maliarsky stojan typ č. 5 s doskou

Maliarsky stojan typ č. 5

Maliarsky stojan typ č. 6

Maliarske lavice

Rámy na maľovanie hodvábu

Modelárske špachtle